Договір Публічної Оферти про надання консультаційних послуг

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Кириченко Ольги Вікторівни (надалі – «Надавач послуг»), яка пропонує керуючись ст 633 Цивільного кодексу України укласти договір про надання консультаційних послуг на наступних умовах:

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Послуги надаються ФОП Кириченко О.В., або третіми особами.

Послуги надаються офлайн і онлайн.

Офлайн послуги надаються в офісах, визначених Надавачем послуг відповідно до обраного міста, а онлайн - на онлайн платформі Zoom.

1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті www.rulet.space.

1.5. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначених в пункті 1.6 Договору.

1.6. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:

1.6.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;

1.6.2. Здійснює оплату за послуги у відповідності до обраної програми.

Оплата послуг є підтвердженням згоди з умовами Договору.

2. Визначення термінів

Замовник послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є батьком, матір'ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати послуги, відповідно до умов даного договору.

Отримувач послуг – фізична особа будь-якої статі віком від 5 - 12 років (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем послуг надаються консультаційні послуги.

Основна програма - авторські курси, спрямовані на удосконалення математичних знань, розвиток логічного мислення, соціального та емоційного інтелекту, які проводяться в форматі онлайн груп та офлайн груп.

Період навчання - це період, протягом якого дитина відвідує групові заняття певного курсу "Основної програми". Цей період починає відліковуватися з першого навчального дня відвідування занять Отримувачем послуг в обраній групі і завершується останнім навчальним днем Отримувача послуг в цій группі.

3. Предмет договору

3.1. Надання консультаційних послуг за програмою: "Основна програма" з метою підвищення предметної компетентності, в тому числа але не виключено підвищення компетенції з математики, логіки, розвитку, розвитку логічного мислення, емоційного і соціального інтелекту.

Онлайн заняття за "Основною програмою" проводяться за допомогою програми Zoom за графіком та часовим розкладом конкретної групи.

3.2 Послуги надаються лише Замовнику послуг та виключно для Одержувача послуг, якого Замовник послуг зазначає у реєстраційній анкеті\або менеджеру Надавача послуг при реєстрації Одержувача послуг на заняття.

На занятті за Основною програмою може бути присутній ЛИШЕ Отримувач послуг та його законний представник, або треті особи, що представляють інтереси дитини.

4. Види програм Надавача послуг, порядок формування груп

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: заняття в групах по 5-12 (в залежності від обраного курсу) дітей за "Основною програмою". Надавач послуг пропонує як аудиторні заняття в офісах, так і дистанційні групові заняття онлайн.

Для безкоштовних подій, що організовуються Надавачем послуг кількісні обмеження регулюються власне Надавачем послуг на свій розсуд.

4.2. До онлайн курсів відносяться наступні курси та програми: Основана програма онлайн - для дітей, що навчаються у 1-2 класі; Основна програма онлайн для дітей, що навчаються у 3-4 класі, Основна програма онлайн - для дошкільнят.

До офлайн курсів відносяться наступні курси та програми: "Основана програма офлайн" - для дошкільнят;"Основна програма офлайн" - для дітей, що навчаються у 1-2 класі, "Основна програма офлайн" - для дітей, що навчаються у 3-4 класі.

4.3. Старт занять у відповідній групі відбувається по мірі комплектації групи. Заняття на 2020-2021 роки починаються: з 19.09.2020 . Закінчуються - 01.06.2021 року. Заняття, які розпочались пізніше 19.09 можуть закінчитися в інші дати (але протягом травня - червня) з урахуванням дотримання навчального плану, та встановлюються Надавачем послуг.

4.4.Тривалість одного заняття по "Основній програмі онлайн", "Основна програма офлайн" для дошкільнят - 1 година 00 хв.

4.5. Тривалість одного заняття онлайн по "Основній програмі онлайн"т для 1-4 класу - 1 година 15 хв.

Тривалість одного заняття офлайн по "Основній програмі офлайн" для 1-4 класу - 1 година 15 хвилин.

За домовленістю із Отримувачем послуги можливо проведення перерви у занятті тривалістю 5-10 хвилин. У такому випадку загальна тривалість заняття продовжується на 5-10 хвилин відповідно.

4.6.Отримувач послуг навчається в групах до 10 дітей для курсу: Основана програма онлайн для 1-4 класу.

4.7. Отримувач послуг навчається в групах до 6 дітей для курсу: "Основана програма онлайн та офлайн для дошкільнят.

4.8. Замовник обирає одну із програм та навчається за обраним графіком занять.

4.9. Обрання програми можливо за допомогою консультантів Надавача послуг, або самостійно - за допомогою чат-бота. Факт обрання курсу підтверджується направленням смс повідомлення\повідомлення у вайбері про запис на заняття.

4.10.Всі групи на курсах по "Основній програмі" формуються за принципом Вік+Рівень. Після пробного заняття або першого заняття Отримувачу послуг пропонується група для відвідування занять, яка відповідає віку та рівню Отримувача послуг.

Якщо рівень знань Отримувача послуг не комфортний для навчання у запропонованій групі, Надавач послуг має право перевести дитину в іншу вікову чи рівневу групу. Побажання Замовника послуг при формуванні груп\переведенні Одержувача послуг із групи в групу враховуються, але не є обов'язковими для Надавача послуг.

4.11. Замовник послуг має право протягом строку відвідування Одержувачем послуг занять змінювати формат навчання з аудиторних занять на дистанційні і навпаки. Перехід може здійснюватися виключно між групами однакового навчального рівня\віку при умові наявності вільних місць в обраній групі. Повернення в вихідну групу аналогічно можливе при наявності вільних місць. Надавач послуг не гарантує збереження місця в групі за Отримувачем послуг в разі зміни навчальної групи.

4.12. Строк надання послуг:

4.12.1. Початком занять у групі по "Основній програмі" є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання Отримувача послуг до групи, що вже розпочала заняття по "Основній програмі" відповідної сходинки, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи та\або дата припинення\розірвання даного договору.

Датою закінчення навчання також може вважатися дата письмового інформування про розірвання договору. Таким інформуванням може бути:

а) письмова заява написана в за місцем отримання послуг , якщо вони надаються офлайн;

б) направлення електронного листа на адресу info@rulet.space з відповідним повідомленням.

У відповідь на письмове звернення Замовника послуг, Надавач послуг протягом 3 робочих днів розгляне запит і з Замовником зв'яжеться адміністратор для уточнення суми та умов поверненням/заморозки коштів. Без наявності Заяви повернення/заморозка не буде вважатися проведеною і кошти сплачені за навчання будуть вважатися використаними.

У разі якщо, у Отримувача послуг закінчилась оплата за відповідний строк та до наступного заняття не буде внесена оплата за заняття, договір також вважається припиненим.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Надавача послуг:

5.1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Надавач послуг зобов'язується надати якісно та в повному обсязі послуги, передбачені умовами даного договору.

5.2. Права Надавача послуг:

5.2.1. Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає рівню знань, необхідних для опанування "Основної програми" на наступному рівні.

5.2.2. Надавач послуг має право оптимізувати розклад Отримувача послуг і об'єднувати групи. Такі об'єднання можливі лише в межах відповідного навчального рівня та віку Отримувача послуг. В разі, якщо Надавач послуг прийме рішення про об'єднання груп, сумарна кількість учнів у новоствореній групі не може перевищувати 12 осіб.

5.2.4. Надавач послуг має право не допустити до занять офлайн Отримувача, якщо він з'являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом (для занять офлайн).

5.2.5. Надавач послуг має право розірвати договір достроково та\ або відмовити в подальшому в укладанні договору, повідомивши про це Замовника письмовою Заявою\або повідомленням у вайбер\або повідомленням на електронну пошту, яка була повідомлена Замовником послуг при реєстрації на сайті: www.rulet.space, якщо:

- Отримувач чи Замовник послуг своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів, заважають виконувати свою роботу ведучим груп, порушують соціально прийнятні норми поведінки, зокрема підвищення голосу щодо третіх осіб та працівників Надавача послуг, підбурюють на агресивні дії, не дотримуються правил поведінки на занятті.

- Замовником послуг\Отримувачем послуг порушено вимоги, передбачені п.3.2. Даного договору.

В разі, якщо Отримувача послуг супроводжують на заняття треті особи, Надавач послуг залишає за собою право розірвати Договір, якщо така третя особа вчиняє дії, описані вище.

У випадку розірвання договору із підстав, зазначених у даному пункті договору, Надавач послуг зобов'язаний повернути 50% залишку коштів за умови отримання банківських реквізитів від Замовника послуг.

5.2.6. Надавач послуг має право розірвати договір без повернення Замовнику коштів, а також без права повторно відвідувати будь-які програми, в разі, якщо:

- Отримувач послуг принесе на заняття колючі, ріжучі предмети, наркотичні препарати, алкогольні або тютюнові вироби.

-якщо Замовник надав неповну або неправдиву інформацію, яка стосується фізичного або психічного стану здоров´я Отримувача послуг, особливостей його поведінки у соціумі, або у разі систематичного прояву з боку Отримувача послуг поведінки, яка може негативно вплинути на фізичний або психічний стан інших учасників навчального процесу.

- якщо Отримувач послуг під час заняття буде використовувати ненормативну лексику як усну, так і письмову. Демонструвати неоднозначні жести. Транслювати на екран та надсилати в загальний чат навчальної групи фото та відео матеріали, котрі можуть образити чи психологічно травмувати інших учасників навчального процесу, можуть бути принизливими або такими, що носять расистський характер.

- у разі застосування фізичної сили з боку Замовника чи Отримувача послуг в бік інших учасників навчального процесу, їх батьків чи будь-кого з персоналу.

5.2.7. Надавач послуг не несе відповідальність за Отримувача послуги до початку та після закінчення занять (які проводяться офлайн), а також за межами приміщення, де відбувається заняття.

5.2.11. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Отримувача послуги .

5.3. Обов'язки Отримувача чи Замовника послуг:

5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг (проведення занять), які направляються перед заняттям Замовнику послуг у вайбер.

5.3.3. Повідомити Надавача послуг про особливості здоров'я Отримувача у обсязі, необхідному для виконання умов даного договору електронною поштою за адресою info@rulet.space.

5.3.4. У разі заподіяння матеріальної шкоди майну та устаткуванню Надавача послуг або майну та устаткуванню третіх осіб, що забезпечують частину навчального процесу Отримувача послуг з вини Замовника чи Отримувача послуг, останній зобов'язується ліквідувати усі наслідки дій, якими було заподіяно шкоду, та відшкодувати понесені Виконавцем витрати.

5.3.5. Забезпечити Отримувачу послуг належну технічну можливість для участі у занятті, яке відбувається дистанційно (якісний інтернет зв'язок, наявність ноутбука\планшета, наявність встановлених програм, які дозволяють перегляд слайд презентацій, встановлення Zoom тощо).

5.4. Права Отримувача послуг чи Замовника послуг:

5.4.1. Має право на отримання послуг належної якості.

5.4.2. Достроково припинити навчання Отримувача послуг.

5.4.2.1. Датою припинення навчання вважається дата інформування Надавача послуг про такий намір.

Таким інформуванням може бути:

а) письмова заява написана за місцем проведення заняття;

б) направлення на електронну адресу info@rulet.space інформації про це.

У відповідь на письмове звернення, Надавач послуг протягом 3 робочих днів розгляне запит і з Замовником зв'яжеться консультант для уточнення суми та умов поверненням/заморозки коштів. Без наявності письмової заяви або електронної заяви, повернення/заморозка не буде вважатися проведеною і кошти сплачені за навчання будуть вважатися використаними.

6.Відпрацювання пропущених занять.

6.1. Отримувач послуг, що займається на онлайн курсах може відпрацювати пропущені заняття наступним чином:

6.2. Отримувач послуг має право на безкоштовне відпрацювання заняття у разі пропуску підряд 2-ох чи більшої кількості занять курсу шляхом отримання безкоштовної онлайн (Zoom) консультації ведучого групи (до 30 хв.) на основі попередньо виконаних Отримувачем послуг завдань із попередніх уроків, які направляються у вайбер у групу, в яку приєднаний Замовник послуги.

Ведучий групи, що проводить безкоштовну онлайн консультацію не обов'язково є ведучим групи, в якій навчається Отримувач послуг.

6.3. Якщо Отримувач\Замовник послуг не вийшов на зв'язок у погоджений сторонами строк та в узгоджений час і не скасував реєстрацію (за 4 год до заняття), то таке заняття вважається відпрацьованим. Скасувати реєстрацію на відпрацювання/додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, зателефонувавши на корпоративний номер зазначений на сайті www.rulet.space. Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 6.2 даного Договору.

7. Порядок розрахунків

7.1. Вартість послуг зазначається Надавачем послуг на сайті та www.rulet.space.

Надавач послуг має право в односторонньому порядку змінювати вартість послуг.

Замовник послуг оплачує вартість послуг виходячи із діючої ціни на "Основну програму" станом на дату оплати.

Оплата послуг відбувається у наступні строки- помісячно, посеместрово, за рік.

Форма оплати -попередня оплата.

7.1.1. За домовленістю сторін можливі інші строки оплати.

7.2. Замовник послуг має оплатити вартість занять відповідно до обраного строку відвідування занять - ДО ПЕРШОГО ЗАНЯТТЯ.

Наступна оплата здійснюється не пізніше, ніж за день до заняття.

7.3. У разі, якщо після першого заняття Одержувач послуг та\або Замовник послуг відмовляється від подальшого отримання послуг Надавач послуг зобов'язується повернути кошти Замовник упослуг у розмірі вартості невідпрацьованих занять.

7.4. Для повернення коштів Замовник послуги має направити смс\повідомлення в вайбері з відповідною вимогою та надати точні банківські реквізити для повернення коштів.

7.5. Оплата послуг через сервіс Приват24 автоматично зараховується в системі My GC і не потребує додаткового підтвердження. Даний вид оплати послуг є рекомендованим для оплати послуг ФОП Кириченко О.В..

7.6. В разі, якщо оплата послуг здійснюється не через сервіс Приват24, а будь-яким іншим способом, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію на електронну адресу info@rulet.space, або в чати менеджерам. В темі листа необхідно зазначити ПІ дитина, ПІБ платника та номер телефону (обов'язково) Отримувача послуг. В іншому випадку Надавач послуг не несе відповідальності за те, зо Отримувача послуг не включили в учбовий процес, саме з причин неможливості ідентифікувати оплату Отримувача послуг.

7.7. Отримувач послуг не допускається до занять у разі їх несплати Замовником послуг у встановлений договором строк.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

8.2. Замовник зобов'язується вказувати свої достовірні дані при реєстрації.

8.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

8.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, епідемії та інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. Також, Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо на загальнодержавному чи місцевому рівні приймається рішення щодо закриття навчальних закладів та закладів сфери послуг через несприятливі погодні умови або на карантин. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.5. При настанні форс мажорних обставин та обставин, що перешкоджають Надавачу послуг виконувати обов'язки за даним договором в одній конкретній або в певній навчальній групі/групах Надавач послуг залишає за собою право перевести аудиторні заняття в певній навчальній групі/групах в формат дистанційного навчання та застосувати при такому переводі умови навчання та відпрацювання занять ідентичні до Дистанційного курсу.

8.6. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Надавач послуг залишає за собою право обрати спосіб для сповіщення Замовника послуг про настання форс мажорних обставин. Повідомлення повинне містити інформацію про оновлений розклад та формат проведення занять, а також інструкцію щодо переходу на дистанційне навчання.

8.7.Належним доказом існування обставин непереборної сили є офіційне повідомлення представників влади в ЗМІ про настання таких обставин.

8.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

9. Права інтелектуальної власності

9.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:

- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

- на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Надавачем послуг, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг та іншим особам, які є авторами таких матеріалів.

9.2. Замовник послуг, підтверджує та визнає, що всі матеріали, методики, описи, в друкованому, електронному, будь-якому іншому вигляді тощо, що передаються Надавачем послуг в рамках виконання цього договору, а також сама ідея Проекту є інтелектуальною власністю Надавача послуг.

9.3.Замовник послуги має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9.4 Територія Охорони інтелектуальної власності за даним Договором - територія всього світу.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

11. Термін дії Договору

11.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту виконання Замовником послуг п.1.6 даного договору.

11.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

- невиконання\порушення Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;

- відмови Замовника отримувати послуги.

У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються. В інших випадках - залишок коштів повертається відповідно до умов даного договору.

11.4. Цей Договір може бути розірваний достроково з поверненням Замовнику сплачених ним коштів за цим Договором, в разі, якщо рівень знань Отримувача послуг не відповідає рівню обраної групи, а Надавач послуг не може запропонувати альтернативну групу, котра відповідає рівню і віку Отримувача послуг.

11.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

12. Заключні положення

12.1. Цей Договір є договором приєднання.

12.2. Надавач послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

12.3. Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах, на власному сайті, а також для контролю та підвищення якості послуг.

У разі, якщо Замовник заперечує проти відео- та фотозйомки дитини Замовника, Замовник інформує письмово про цей факт Надавача послуг, шляхом заповнення форми, що міститься на сайті.

12.4. Надавач послуг не несе відповідальності за якість зв'язку зі сторони Отримувача послуг при проведенні занять дистанційно (онлайн). В разі, якщо Надавач послуг провів заняття за розкладом, а Замовник не зміг забезпечити Отримувачу послуг відповідні умови для забезпечення навчального процесу, то така послуга вважається наданою.

12.5. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов'язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.

12.6. Замовник послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних та даних Одержувача послуг до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12.7. Замовник надає Надавачу послуг згоду на обробку персональних даних про здоров'я, ім'я Отримувача послуг. Дані про здоров'я Отримувача послуг обробляються з метою належного виконання Надавачем послуг умов договору.

12.8. Шляхом укладення даного договору Одержувач послуг підтверджує, що йому було повідомлено про права та обов'язки, передбачені ст.8 Закону україни "Про захист персональних даних".

13. Реквізити надавача освітніх послуг

ФОП Кириченко Ольга Вікторівна
Одержувач платежу:
Найменування організації: ФОП Кириченко Ольга Вікторівна
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
рахунок отримувача: 5169 3305 2090 5818
Оставить заявку
Мы с вами свяжемся и ответим на все вопросы
Заявка на группу:
Возраст ребенка
Заполняя эту форму вы соглашаетесь с нашей политикой конфинденциальности и обработки личных данных
Оставить заявку
Мы с вами свяжемся и ответим на все вопросы
Заполняя эту форму вы соглашаетесь с нашей политикой конфинденциальности и обработки личных данных